Zdaleka nejzásadnější událost mého života. Pracoval jsem na ní tvrdě celých 20 roků. Poznatky jsem zachytil a kvantifikoval v příručce Jak sbalit ženu 2.0. Chcete-li se v rychlosti dozvědět, čemu se v knize věnuji, můžete také popatřit na mou přednášku z WebExpa s názvem O upřímnosti a dalších f...